Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów
Rok wydania: Numer:
Forum Budowlane 2019/10

Szanowni Czytelnicy

Czy na naszych budowach jest coraz bezpieczniej? Nie tak dawno opublikowaliśmy optymistyczne dane za cały rok 2018. W porównaniu do roku wcześniejszego odnotowano spadek liczby wypadków w sektorze budowlanym o 2,7%. Czy ta tendencja spadkowa utrzyma się w również w 2019 roku?

Na razie mamy pogląd na sytuację w I kwartale. Jak podał Główny Urząd Statystyczny w tym okresie zgłoszono o 7,3% mniej osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, niż w analogicznym okresie 2018 r. Zmniejszyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących z 2,81 w I półroczu 2018 r. do 2,54 w I półroczu bieżącego roku. Osoby poszkodowane w śmiertelnych wypadkach przy pracy stanowiły 0,2% (analogicznie jak w I półroczu 2018 r.). O 26,7% spadła zaś liczba osób poszkodowanych w wypadkach ciężkich oraz o 7,2% z innym skutkiem.

Na 1820 wypadków w budownictwie w I kwartale 2019 r. – co oznacza spadek o ponad 18% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedzającego, tylko 16 było śmiertelnych – spadek o 20%, a 11 ciężkich – tutaj spadek wyniósł aż 70%. Czekamy na jeszcze bardziej pozytywne wyniki na koniec roku!

Przyczyną 60,4% wszystkich wypadków przy pracy było nieprawidłowe zachowanie się pracowników. Należy więc przyjąć, że pracodawcy dbają, aby korzystali oni z odpowiednich środków ochrony osobistej oraz z bezpiecznych maszyn i urządzeń. Dużą rolę odgrywają także różnego rodzaju systemy podnoszące produktywność, ale także zwiększające bezpieczeństwo operatora i osób postronnych, jak chociażby wirtualnie ograniczające ruchy tylko do wyznaczonego obszaru.


Życzę przyjemnej lektury

Artur Kuźmiuk
Redaktor naczelny

 

Forum Budowlane 2019/9

Szanowni Czytelnicy,

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego opublikował dane z badania ruchu budowlanego w I połowie bieżącego roku w porównaniu do analogicznych okresów lat poprzednich tj. I półrocza 2018 i I półrocza 2017 roku. Analizie poddano ilość obiektów budowlanych przekazanych do użytkowania oraz wydanych nakazów rozbiórek. Poniżej przytaczamy trochę liczb, które dają pogląd także na skuteczność działań nadzoru budowlanego w Polsce.

I tak, liczba obiektów budowlanych oddanych do użytkowania w pierwszych 6 miesiącach 2019 r. w stosunku do wcześniejszych okresów wykazuje wzrost. Do użytkowania przekazano 87624 obiekty, czyli więcej o 8,8% niż w pierwszym półroczu 2018 r. i o 15,1% więcej niż w I połowie 2017 r. Budynki jednorodzinne stanowiły prawie połowę (47,7%) wszystkich obiektów oddanych do użytku w I półroczu bieżącego roku – więcej o 3,2% niż w analogicznym okresie 2018 r. oraz więcej o 5,8% niż w I połowie 2017 r. Wyższa jest też liczba przekazanych do użytkowania budynków wielorodzinnych. W pierwszej połowie tego roku oddano ich 2313, podczas gdy w okresach lat wcześniejszych było to odpowiednio 2128 i 2048 budynków.

W badanym okresie nadzór budowlany nakazał rozbiórkę 2022 obiektów. W odniesieniu do 2018 r. jest to wzrost o 3%, a do 2017 r. spadek o 7,4%. Czy udało się to wyegzekwować? W ciągu pierwszego półrocza tego roku wykonano jedynie 1151 nakazów rozbiórki. Tendencja jest wzrostowa, bowiem w I półroczu 2018 r. zrealizowano 1120 rozbiórek – mniej o 2,8%, ale już w porównaniu do I półrocza 2017 roku mniej o 9,2% (1266 rozbiórek). Co ważne w I półroczu bieżącego roku wszczęto 413 postępowań egzekucyjnych związanych z niewykonywaniem nakazów rozbiórki. I tu widoczny jest spadek w stosunku do wcześniejszych badanych okresów odpowiednio o 32 i 26,3%.

Należy jeszcze dodać, że wzrasta ilość obiektów zalegalizowanych. W I półroczu tego roku zalegalizowano 204 obiekty budowlane, co daje wzrost w stosunku do okresów w latach poprzednich odpowiednio o 75,9 i o 41,7%.

Życzę przyjemnej lektury

Tadeusz Bak
Dyrektor wydawnictwa

Forum Budowlane 2019/8

Szanowni Czytelnicy

W bieżącym wydaniu miesięcznika warto zwrócić uwagę przed wszystkim na artykuł traktujący o robocie wyburzeniowym. Elektryczne, zdalnie sterowane roboty wyburzeniowe, doskonale nadają się do wykorzystania w miejscach, gdzie nie można użyć standardowego sprzętu z napędem spalinowym. Jeżeli dodamy do tego dużą moc, kompaktowe wymiary i niewielki ciężar własny oraz możliwość użycia różnorodnego osprzętu, otrzymujemy uniwersalny sprzęt, pozwalający na bezpieczne wykonywanie powierzonych prac wyburzeniowych. W naszym redakcyjnym artykule przybliżamy parametry techniczne i zalety robota oraz przedstawiamy pozytywne opinie właściciela po trzech miesiącach użytkowania.

Począwszy od numeru czerwcowego pokazujemy także przykłady zabudów pojazdów ciężarowych z żurawiem samowyładowczym. W zależności od potrzeb istnieje możliwość połączenia ze skrzynią ładunkową różnych modeli żurawi. Z gotowych pojazdów korzystają m.in. hurtownie budowlane i firmy zajmujące się transportem materiałów budowlanych.

W tym wydaniu kontynuujemy publikację artykułów poradnikowych dotyczących diagnostyki podzespołów układu hydraulicznego maszyny budowlanej. Warto pamiętać, że tylko szczegółowe zdiagnozowanie awarii sprawi, że naprawa nie będzie zbyt kosztowna. Aby jednak tak się stało należy skorzystać z usług wyspecjalizowanego serwisu, który dysponuje odpowiednim zapleczem technologicznym oraz kompetentnym zespołem pracowników.

 

Życzę przyjemnej lektury


Artur Kuźmiuk
Redaktor naczelny

Forum Budowlane 2019/7

Szanowni Czytelnicy

Pod koniec czerwca Główny Urząd Statystyczny opublikował analizę „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w maju 2019 r.” Warto poznać wybrane liczby, które dają pogląd na aktualny, stabilny stan polskiej gospodarki i interesujący nas sektor budowlany, w którym widoczny jest spadek produkcji budowlano-montażowej w porównaniu do miesiąca poprzedzającego.

Według wstępnych danych w I kwartale br. produkt krajowy brutto był wyższy niż przed rokiem o 4,7%. Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w I kwartale była wyższa o 4,6%, w przemyśle zwiększyła się o 5,9%, a w budownictwie o 8,5%.

W maju 2019 r. wzrost w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku obserwowano we wszystkich działach budownictwa, w tym najwyższy w przedsiębiorstwach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne – o 14,6%. W jednostkach realizujących obiekty inżynierii lądowej i wodnej wzrost wyniósł 8,8%, a w podmiotach zajmujących się głównie wznoszeniem budynków – 7%. Do użytkowania oddano 15,4 tys. mieszkań, tj. o 28,4% więcej niż przed rokiem (wobec spadku o 12,2% w maju 2018 roku). Zatrudnienie w sektorze budowlanym zwiększyło się natomiast o 4,5%.

Jak podaje GUS produkcja budowlano-montażowa w maju była o 9,6% wyższa niż przed rokiem, ale niższa niż w kwietniu, w którym odnotowano wzrost 17,4% rok do roku. W okresie od stycznia do maja produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 9,3% w skali roku (wobec wzrostu o 24% przed rokiem).

Niestety obserwujemy również stały wzrost cen produkcji budowlano-montażowej. Według szacunków w maju br. były wyższe o 0,3% niż przed miesiącem i o 3,7% niż przed rokiem.


Życzę przyjemnej lektury


Tadeusz Bak
Dyrektor wydawnictwa

Forum Budowlane 2019/6

Szanowni Czytelnicy

Wraca problem związany z uzyskiwaniem zezwoleń kategorii VII na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych, zwłaszcza w granicach dużych aglomeracji, w tym miasta stołecznego Warszawy. Dotyczy on przedsiębiorstw posiadających żurawie samojezdne lub pompy do betonu o nacisku osi 12 ton. Chodzi o czas przyznawania zezwolenia na przejazd nienormatywny.

Ustawowo, oczekiwanie na odpowiedź, po złożeniu wniosku w urzędzie gminy lub miasta, wynosi 14 dni roboczych a w przypadku konieczności odpowiedniego dostosowania trasy wydłuża się do 30 dni. Co jednak, kiedy firma dostaje zlecenie „na jutro”? Można oczywiście zrealizować transport na własną odpowiedzialność, bez zezwolenia. W przypadku kontroli o kłopoty finansowe nietrudno, bowiem jednorazowa kara pieniężna za brak zezwolenia kategorii VII to nawet 15 tys. zł.

Dobrego kierunku usprawnienia procedur nie trzeba daleko szukać. W Niemczech wnioski składa się przez Internet, a uzyskane zezwolenie na przejazd nienormatywny przesyłane jest drogą elektroniczną nawet w ciągu kilku godzin. Kierowca nie musi mieć przy sobie oryginału, do kontroli wystarczy pdf na smartfonie lub tablecie.

Docierające do nas głosy przedstawicieli firm świadczących usługi m.in. dużymi pompami do betonu pokazują, że jet to palący problem. Liczymy, że uda się go rozwiązać z pomocą Stowarzyszenia Producentów Betonu Towarowego oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracodawców Transportu Nienormatywnego, które działania w tym zakresie podejmowało już wcześniej.

Życzę przyjemnej lektury


Artur Kuźmiuk
Redaktor naczelny

 

Forum Budowlane 2019/5

Szanowni Czytelnicy

Polska jest obecnie trzecim w Europie producentem cementu, przed nią są tylko Niemcy i Włochy. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2018 roku produkcja cementu osiągnęła w Polsce 18,94 mln ton i wykazała wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 12%. Była większa niż w rekordowym 2011 roku, w którym to realizowanych było jednocześnie wiele inwestycji na Euro 2012. Wynik ten był możliwy do osiągnięcia dzięki bardzo dobrej koniunkturze makroekonomicznej i dynamicznemu wzrostowi produkcji budowlano-montażowej. Wzrosty zanotowały praktycznie wszystkie sektory budownictwa – mieszkaniowy, przemysłowy, biurowy i infrastrukturalny.

Spory udział w wykorzystaniu cementu w naszym kraju mają jak się okazuje autostrady i drogi ekspresowe. Tylko w bieżącym roku zaplanowano oddanie do użytku blisko 182 km dróg o nawierzchni betonowej i jak podaje GDDKiA na koniec roku łączna ich długość sięgnie ok. 750 km.

Czy taki trend utrzyma się również w 2019 roku? Według przewidywań Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych w 2019 roku sprzedaż cementu na rynku polskim przekroczy 19 mln ton. Duże znaczenie dla tej prognozy będzie miało rzeczywiste tempo realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych, nie tylko drogowych, ale także kolejowych. Prognoza na 2020 rok przewiduje wzrost jedynie o 2,1%. Zdaniem analityków IPAG mniejsze przyrosty sprzedaży cementu w latach 2019–2020 wiążą się z niższym tempem wzrostu gospodarczego oraz niepewną sytuacją w branży budowlanej, a także tegorocznymi wyborami.

Życzę przyjemnej lektury

Tadeusz Bak
Dyrektor wydawnictwa