Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów
Forum Budowlane 9/2019

Szanowni Czytelnicy,

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego opublikował dane z badania ruchu budowlanego w I połowie bieżącego roku w porównaniu do analogicznych okresów lat poprzednich tj. I półrocza 2018 i I półrocza 2017 roku. Analizie poddano ilość obiektów budowlanych przekazanych do użytkowania oraz wydanych nakazów rozbiórek. Poniżej przytaczamy trochę liczb, które dają pogląd także na skuteczność działań nadzoru budowlanego w Polsce.

I tak, liczba obiektów budowlanych oddanych do użytkowania w pierwszych 6 miesiącach 2019 r. w stosunku do wcześniejszych okresów wykazuje wzrost. Do użytkowania przekazano 87624 obiekty, czyli więcej o 8,8% niż w pierwszym półroczu 2018 r. i o 15,1% więcej niż w I połowie 2017 r. Budynki jednorodzinne stanowiły prawie połowę (47,7%) wszystkich obiektów oddanych do użytku w I półroczu bieżącego roku – więcej o 3,2% niż w analogicznym okresie 2018 r. oraz więcej o 5,8% niż w I połowie 2017 r. Wyższa jest też liczba przekazanych do użytkowania budynków wielorodzinnych. W pierwszej połowie tego roku oddano ich 2313, podczas gdy w okresach lat wcześniejszych było to odpowiednio 2128 i 2048 budynków.

W badanym okresie nadzór budowlany nakazał rozbiórkę 2022 obiektów. W odniesieniu do 2018 r. jest to wzrost o 3%, a do 2017 r. spadek o 7,4%. Czy udało się to wyegzekwować? W ciągu pierwszego półrocza tego roku wykonano jedynie 1151 nakazów rozbiórki. Tendencja jest wzrostowa, bowiem w I półroczu 2018 r. zrealizowano 1120 rozbiórek – mniej o 2,8%, ale już w porównaniu do I półrocza 2017 roku mniej o 9,2% (1266 rozbiórek). Co ważne w I półroczu bieżącego roku wszczęto 413 postępowań egzekucyjnych związanych z niewykonywaniem nakazów rozbiórki. I tu widoczny jest spadek w stosunku do wcześniejszych badanych okresów odpowiednio o 32 i 26,3%.

Należy jeszcze dodać, że wzrasta ilość obiektów zalegalizowanych. W I półroczu tego roku zalegalizowano 204 obiekty budowlane, co daje wzrost w stosunku do okresów w latach poprzednich odpowiednio o 75,9 i o 41,7%.

Życzę przyjemnej lektury

Tadeusz Bak
Dyrektor wydawnictwa

- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy

Polecamy

Które z niżej wymienionych minikoparek są Ci najlepiej znane?GŁOSUJ

Jakie znasz koparki kołowe z napędem elektrycznym?

GŁOSUJ