Daimler Truck zwiększa zaopatrzenie zakładów produkcyjnych w energię neutralną pod względem emisji CO2

Ocena: 5
2968

Sebastian Brendel, odpowiedzialny za centralny management energetyczny i środowiskowy: „Chcąc dynamicznie stymulować transformację naszej branży, intensywnie pracujemy nad neutralnością pod względem emisji CO2 i dekarbonizacją naszych zakładów na całym świecie. Rozbudowa fotowoltaiki jest istotnym elementem zrównoważonej strategii biznesowej Daimler Truck oraz znaczącym krokiem w kierunku niezależności energetycznej naszych zakładów produkcyjnych.

 

 

Stuttgart. Daimler Truck, jako wiodący producent pojazdów użytkowych, stawia sobie za cel rozwój zrównoważonych, a tym samym przyszłościowych rozwiązań transportowych w zakresie przewozu towarów i pasażerów oraz wdrożenie ich do eksploatacji na drogach. Kluczowym elementem tej strategii jest również sama produkcja pojazdów: do 2039 r. przedsiębiorstwo zamierza osiągnąć neutralność ich produkcji pod względem emisji dwutlenku węgla we wszystkich fabrykach i obszarach działalności. Już tym roku neutralność emisyjną osiągnęły zakłady europejskie – między innymi dzięki pozyskiwaniu energii elektrycznej z energii słonecznej, wiatrowej i wodnej.

Kolejnym ważnym elementem inicjatywy „Zielona produkcja” jest rozszerzenie własnego zaopatrzenia w energię ze źródeł odnawialnych dzięki dodatkowym instalacjom fotowoltaicznym. Jesienią w niemieckich zakładach produkcyjnych Mercedes-Benz w Wörth, Kassel, Gaggenau i Mannheim rozpoczął się montaż nowych instalacji tego rodzaju. Mają one być sukcesywnie podłączane do sieci do maja 2023 r. Obecnie przy niemieckich fabrykach samochodów ciężarowych trwa instalacja modułów fotowoltaicznych o mocy 5,4 tys. kWp, umożliwiających – w połączeniu z już istniejącymi instalacjami – wytworzenie do 5,7 tys. MWh energii elektrycznej rocznie, co odpowiada rocznemu zużyciu ok. 1,4 tys. czteroosobowych gospodarstw domowych. Ponad 13 tys. modułów fotowoltaicznych, instalowanych głównie na dachach budynków, zajmie powierzchnię ok. 39 tys. metrów kwadratowych.

Suma wszystkich istniejących i nowych instalacji fotowoltaicznych w zestawieniu:

Zakład Mercedes-Benz

Moc (kWp)

Wydajność (MWh)

Liczba modułów (n)

Gaggenau

500

438

1500

Kassel

2100

1900

4400

Mannheim

400

334

840

Wörth

3100

3000

6500

„Daimler Truck deklaruje swoje zdecydowane poparcie dla paryskiego porozumienia w sprawie ochrony klimatu. Chcemy przyczynić się do udanego rozwoju zrównoważonego transportu, a tym samym wnieść swój istotny wkład w przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu” mówi Sebastian Brendel, odpowiedzialny za centralny management energetyczny i środowiskowy. „Chcąc dynamicznie stymulować transformację naszej branży, działamy na wszystkich poziomach, także wykraczając poza sam pojazd i usługi mu towarzyszące. Intensywnie pracujemy nad neutralnością pod względem emisji CO? i dekarbonizacją naszych zakładów na całym świecie oraz dostrzegamy tu duży potencjał na przyszłość. Rozbudowa fotowoltaiki jest istotnym elementem zrównoważonej strategii biznesowej Daimler Truck oraz znaczącym krokiem w kierunku niezależności energetycznej naszych zakładów produkcyjnych”.

Wśród niemieckich zakładów produkujących samochody ciężarowe początek tej inicjatywie dała w 2019 r. fabryka w Kassel, w której na dachu nowej hali produkcyjnej zamontowano instalację fotowoltaiczną o powierzchni czterech tysięcy metrów kwadratowych. Od momentu uruchomienia zasila ona produkcję odbywającą się w tej hali.
 

Niemieckie zakłady jako część globalnej inicjatywy

Rozbudowa fotowoltaiki w niemieckich zakładach jest częścią realizowanej obecnie globalnej inicjatywy. Już dziś na całym świecie zainstalowano moduły fotowoltaiczne o mocy ok. 7,2 tys.kWp, które rocznie mogą wyprodukować ok. 7,9 tys. MWh energii elektrycznej. Na przykład fabryka w indyjskim Chennai za pomocą własnej instalacji fotowoltaicznej może sama wytworzyć około 12 procent zużywanej przez siebie energii elektrycznej.

W kolejnych latach udział ten będzie nadal zwiększany, tak aby w przyszłości zainstalowane na całym świecie moduły fotowoltaiczne o mocy ok. 150 tys. kWp, mogły wytworzyć ok. 290 tys. MWh energii elektrycznej rocznie. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych i Meksyku zainstalowano już instalacje fotowoltaiczne o łącznej powierzchni ponad 14,8 tys. metrów kwadratowych o spodziewanej rocznej wydajności około 1,7 tys. MWh. Projekty związane z fotowoltaiką realizowane są obecnie także w innych zakładach, m.in. w Brazylii, Turcji i RPA.

Zrównoważony rozwój w Daimler Truck: nacisk na środowisko, kwestie społeczne i dobry ład korporacyjny

Działania zmierzające do pozyskiwania energii neutralnej pod względem emisji CO? oraz rozwoju „zielonej” produkcji są częścią zrównoważonej strategii biznesowej Daimler Truck. Producent pojazdów użytkowych traktuje zrównoważony rozwój w sposób całościowy, jako integralną część swojej podstawowej działalności i aktywności biznesowej. W tych ramach firma koncentruje się na trzech filarach: „środowisku”, „sprawach społecznych” i „dobrym ładzie korporacyjnym” – biorąc na siebie odpowiedzialność za swoich pracowników, środowisko i społeczeństwo jako całość.

 

Źródło: Daimler Truck 
PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy

Polecamy

- Reklama -


Najczęściej czytane

Instalacje

Maszyny

Aktualności

Maszyny

Aktualności

Materiały

Rynek

Aktualności

Maszyny

Maszyny

Materiały

Maszyny

Aktualności

Aktualności

Maszyny

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Materiały

Które z niżej wymienionych minikoparek są Ci najlepiej znane?GŁOSUJ

Jakie znasz koparki kołowe z napędem elektrycznym?

GŁOSUJ