Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Znak "Dobry Beton" w nowej odsłonie

Ocena: 0
10319

Już od 16 lat Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce promuje dobre praktyki w produkcji betonu towarowego pokazując wytwórnie dbające o jakość oferowanych produktów, środowisko naturalne, a także bezpieczeństwo pracy. Tegoroczna kampania jest szczególna. Otwiera nowy rozdział dla Znaku SPBT „Dobry Beton”. Po raz pierwszy 20 wytwórni ubiegających się o to wyróżnienie poddane było audytom z zakresu BHP i ochrony środowiska.

Prezes SPBT Wojciech Hałat, w swoim wystąpieniu, nawiązującym do 20-lecia SPBT, przypomniał najważniejsze wydarzenia z ostatnich dwóch dekad działalności Stowarzyszenia

Fot. SPBT

Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce rozszerzyło wsparcie branży o nowy kierunek, aby podnosić jej świadomość tym razem w dwóch ważnych obszarach – BHP i ochrony środowiska. Umożliwi to poprawę wykorzystania zasobów naturalnych, a także zwiększy bezpieczeństwo pracy na wytwórniach betonu. Dla utrzymania niezmiennie najwyższych standardów w produkcji i dystrybucji betonu towarowego najistotniejsze są kadry wytwórni – dlatego nowa odsłona znaku nastawiona jest na podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie dbałości o bezpieczeństwo pracy zespołów.

Nowe rozwiązania znaku „Dobry Beton” to również wsparcie uczestników konkursu w działaniach proekologicznych. Poddanie się przez wytwórnie kontroli w tym obszarze pozwoli na podnoszenie świadomości nie tylko w zakresie ochrony środowiska, ale również wpłynie na kształtowanie produkcji betonu w symbiozie z lokalną społecznością.

W tegorocznej edycji wzięło udział 20 wytwórni betonu towarowego. Szesnaście z nich to nowicjusze, którzy starali się o nasze wyróżnienie po raz pierwszy. Ci laureaci będą mogli posługiwać się znakiem „Dobry Beton” przez najbliższe 2 lata, natomiast cztery wytwórnie postanowiły poddać się ponownie rygorom konkursu i prolongować znak „Dobry Beton” uzyskując certyfikat na kolejne 4 lata.

Galę „Dobry Beton” poprowadził tym razem lider grupy ds. komunikacji SPBT Andrzej Losor, który przywitał wszystkich zebranych, a wśród nich przedstawicieli ministerstw, zaprzyjaźnionych stowarzyszeń, a także grono naukowe reprezentujące uczelnie techniczne współpracujące z branżą budowlaną.

Następnie głos zabrał prezes SPBT Wojciech Hałat. W swoim wystąpieniu, nawiązującym do 20-lecia SPBT, przypomniał najważniejsze wydarzenia z ostatnich dwóch dekad działalności Stowarzyszenia. Wśród kamieni milowych wymienił m.in.: tłumaczenie i weryfikację norm europejskich na beton oraz konstrukcje betonowe, a także opracowanie nowych norm krajowych, jako lokalnego uzupełnienia standardów europejskich. Mówił także o przygotowaniu podwalin pod uznanie betonu towarowego za wyrób budowlany w rozumieniu formalno-prawnym oraz o wspieraniu branży poprzez szkolenia i wydawnictwa pomagające w codziennej produkcji betonu towarowego. Wojciech Hałat odniósł się również do bieżącej aktywności rynku betonu towarowego na tle sytuacji sektora budowlanego. Zauważył, że obecnie branża jest na poziomie, w którym produkcja osiągnęła jedną z najwyższych w ostatnich latach wydajności, gwarantując utrzymanie tego poziomu przez najbliższe lata. Na takie optymistyczne spojrzenie w najbliższą przyszłość pozwala aktualna sytuacja na rynku infrastrukturalnym, a także w sektorze budownictwa niemieszkaniowego. Branża zauważa spowolnienie w sektorze budownictwa mieszkaniowego chociaż nie można mówić o żadnych symptomach kryzysu w tej części budownictwa. Duże potrzeby inwestycyjne w zakresie infrastruktury i energetyki, a także nieruchomości komercyjnych, pozwolą na stabilizację dla rynku betonu towarowego. Wśród zagrożeń branża wskazuje na konieczność realizacji niskorentownych kontraktów infrastrukturalnych w latach 2018-2020, oraz na rosnący niedobór pracowników w budownictwie. Niepewność alokacji środków z polityki spójności w budżecie UE 2021-2027 wzbudza natomiast niepokój co do długoterminowych prognoz dla branży. Innym zagrożeniem mogą być ograniczone zasoby surowce, które mogą przysporzyć branży znaczących trudności w produkcji mieszanki betonowej.

Tomasz Tarkowski z firmy TarCo omówił ciekawe rozwiązania techniczne i technologiczne dedykowane dla wytwórni betonu towarowego

Fot. SPBT

Kolejnym prelegentem był Tomasz Tarkowski reprezentujący firmę TarCo, który omówił ciekawe rozwiązania techniczne i technologiczne dedykowane dla wytwórni betonu towarowego. Następnie Jacek Zychowicz z Warbud Beton, wyjaśnił jakie możliwości daje w obecnych czasach beton wysoko wytrzymałościowy. Jako przykłady pokazał realizacje budów kilku interesujących budowli w Warszawie. Opowiedział również, jak dużą wiedzą musi wykazać się technolog pracujący z tak wyspecjalizowanym materiałem.

Kolejna prezentacja dotyczyła promocji publikacji wydanej przez Stowarzyszenie – „Podręcznik SPBT do znowelizowanej normy PN-EN 206+A1:2016-12 i jej krajowego uzupełnienia PN-B-06265:2018-10 Wydanie drugie rozszerzone o zagadnienie certyfikacji”. Dyrektor biura SPBT, Maciej Gruszczyński przedstawił współautorów wydawnictwa przybliżającego zagadnienia dotyczące nowych wymagań w zakresie produkcji betonu towarowego oraz prowadzenia i certyfikacji zakładowej kontroli produkcji.

Rozpoczynając część gali, w której wyróżnione wytwórnie otrzymają certyfikaty i atrybuty „Dobrego Betonu” prof. Jan Małolepszy – przewodniczący Kapituły Znaku „Dobry Beton” przedstawił założenia znaku, omówił jego nowy zakres kontroli, a także przedstawił wszystkich członków Kapituły.

W tym roku z rąk prezesa Stowarzyszenia i przewodniczącego Kapituły certyfikaty „Dobry Beton” otrzymali przedstawiciele 20 wytwórni betonu towarowego z całego kraju. Znakiem SPBT może obecnie poszczycić się obecnie 76 wytwórni. Uhonorowani certyfikatami przedstawiciele przedsiębiorstw otrzymali w tym roku egzemplarze książki prezentowanej podczas gali.

XVI edycja Kampanii SPBT „Dobry Beton”. Szesnaście wytwórni będzie mogło posługiwać się znakiem „Dobry Beton” przez najbliższe 2 lata. Cztery wytwórnie prolongowały certyfikat na kolejne 4 lata

Fot. SPBT

Zamykając galę XVI edycji znaku SPBT „Dobry Beton” Andrzej Losor zaprosił wszystkich zebranych do wzniesienia toastu za nagrodzone wytwórnie i za kolejne lata działalności Stowarzyszenia.

Źródło: Forum Budowlane, nr 4 (275) 2019

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy

Polecamy

Które z niżej wymienionych minikoparek są Ci najlepiej znane?GŁOSUJ

Jakie znasz koparki kołowe z napędem elektrycznym?

GŁOSUJ