Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

Branża wod-kan przyjechała do Bydgoszczy

Ocena: 0
1754

Aby podjąć decyzję o zastosowaniu nowych rozwiązań, urządzeń czy technologii, trzeba zacząć od pozyskania wiedzy, zadać wiele pytań ich twórcom i producentom. Dlatego w branży wod-kan bydgoskie targi to jedno z głównych narzędzi marketingowych. Wiedzą o tym wystawcy, dlatego zawsze przygotowują się starannie, a branża odpłaca się wysoką frekwencją.

Uroczystego otwarcia XXVII Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji Wod-Kan dokonała Dorota Jakuta, prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie

Fot. IGWP

Wychodząc naprzeciw prośbom wystawców, tegoroczna inauguracja targów została połączona z uroczystym wręczeniem nagród targowych i biesiadą. Podczas uroczystego otwarcia obecnych powitała prezes IGWP, Dorota Jakuta: „XXVII edycja targów Wod-Kan odbywa się w momencie świętowania 15 lat członkostwa Polski w UE. Szansę wynikającą z członkostwa w UE dobrze wykorzystała branża wodociągowo-kanalizacyjna, a w sektorze gospodarki wodno-ściekowej dokonała się rewolucja. Wydaje się, że w żadnej dziedzinie życia gospodarczego w Polsce nie zrobiono tak wiele. Na inwestycje wydano prawie 70 mld zł. Źródłem wiedzy, jak najlepiej wykorzystać te środki, były m.in. targi Wod-Kan. Osiągnięte sukcesy motywują branżę do realizacji kolejnych ważnych celów. Jesteśmy przygotowani do absorbcji środków z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, a, jak pokazuje V Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, do wykorzystania jest jeszcze ponad 27 mld zł. Jakie przyjąć rozwiązania, jakie zastosować technologie, innowacyjne urządzenia, skąd pozyskać środki na dalsze inwestycje? Na te pytania odpowiedzi nadal należy szukać na targach Wod-Kan, odwiedzając stoiska wystawców, uczestnicząc w seminariach, pokazach i konferencjach. Tu po prostu trzeba być” – podkreślała.

Głos zabrali również: Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Paweł Ciećko, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, Zbigniew Ostrowski oraz prezydent miasta Bydgoszczy, Rafał Bruski.

Po raz pierwszy na targach swoje stoisko konsultacyjne wystawił Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Była na nim możliwość poznania działalności Inspektoratu po reformie oraz rozmów na temat praktycznych stron prowadzonego monitoringu i nowych zasad realizowania zadań kontrolnych. Przedstawiciele GIOŚ wyjaśniali, jak przebiegają kontrole, do czego jest uprawniony i zobowiązany podmiot kontrolowany oraz na co zwracają szczególną uwagę.

Tradycyjnie już targom towarzyszył konkurs Grand Prix na najlepszy produkt i technologie. W tym roku swoje produkty i technologie zgłosiło do niego 21 wystawców. Komisja konkursowa w składzie: prof. Jacek Mąkinia (przewodniczący), Klara Ramm, Wojciech Jassak,

Tadeusz Pilarski, Krzysztof Dąbrowski, Adam Gołębiewski miała wiele pracy, bo, jak wskazał przewodniczący, poziom zgłoszeń był bardzo wysoki. W finałowej dziesiątce znalazły się firmy: EkoWodrol (kolanowy zawór zwrotny Szuster System), Endress + Hauser Polska (Liquiline System CA80COD – nowoczesny analizator procesowy do oznaczeń ChZT), H2O Gmbh (system destylacji próżniowej Vacudest), Saint-Gobain PAM (system posadowienia włazów Install Plus), Kessel (hybrydowa przepompownia ścieków Ecolift XL), Probiko-Aqua (urządzenia do dezynfekcji UV Protec), Prodeko-Ełk (krata katenarna), Unisoft (ZSI Unisoft – zintegrowany system informatyczny z modułem informacji przestrzennej), Diehl Metering (system stacjonarnego odczytu), Flottweg Polska (wysoko wydajny dekanter Flottweg typu X4E-4/454 HTS Xelletor z napędem Simp-Drive). Statuetkę Grand Prix otrzymały EkoWodrol, Unisoft i Prodeko-Ełk.

Ubiegłoroczny, udany debiut Strefy Nowych Technologii zaowocował jeszcze większym zainteresowaniem tym wydarzeniem w roku bieżącym. Moderatorami byli Tomasz Cichoń z Krakowskich Wodociągów oraz Adam Gołębiewski, główny specjalista ds. technicznych IGWP. Sale, w których odbywały się prelekcje, wypełnione były po brzegi, słuchaczy często nie zrażał nawet brak miejsc siedzących.

350 wystawców oraz ponad 10 tys. zwiedzających wypełniło po brzegi Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze

Fot. IGWP

W drugim dniu targów odbyła się konferencja branżowa „Wyzwania inwestycyjne wod-kan. Źródła finansowania”. W bloku IGWP przewodniczący rady IGWP, Tadeusz Rzepecki, oraz prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie, Piotr Ziętara, w swoich prezentacjach pokazali osiągnięcia branży, zrealizowane inwestycje i źródła ich finansowania. O aktualnych i przyszłych źródłach finansowania wyzwań inwestycyjnych branży wod-kan mówili przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Banku Ochrony Środowiska, Instytutu Badawczego – Inspekcji Ochrony Środowiska oraz firmy Dotacje.pl. Konferencja zakończyła się dyskusją, której moderatorem była Klara Ramm.

Trzeci dzień organizator wzbogacił o Strefę Edukacji Wod-Kan. To wydarzenie zorganizowano wspólnie z grupą Young Water Professionals, działającą przy Polskim Stowarzyszeniu International Water Association. Do odwiedzenia targów i spotkania z wystawcami zaproszono studentów oraz absolwentów kierunków związanych z branżą wodociągową z uczelni z całego kraju. Pierwsze zaproszenie do uczestnictwa w Strefie przyjęli studenci politechnik w Warszawie, Gdańsku i Poznaniu oraz Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Łącznie przybyło 60 osób. Byli to głównie członkowie studenckich kół naukowych. Wystawcy przygotowali dla nich prezentacje swoich ofert, był również czas na rozmowy i wymianę doświadczeń. Inicjatywa będzie kontynuowana w kolejnych latach.

Źródło: Forum Budowlane, nr 6 (277) 2019

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy

Polecamy

Które z niżej wymienionych minikoparek są Ci najlepiej znane?GŁOSUJ

Jakie znasz koparki kołowe z napędem elektrycznym?

GŁOSUJ