Forum Budowlane - budownictwo, maszyny i urządzenia budowlane, opinie i porady ekspertów

25. Autostrada-Polska za nami

Ocena: 0
2353

Tegoroczne jubileuszowe wydarzenie, na które składały się również targi Rotra, Traffic-Expo–TIL i Salon Europarking, zajęło ponad 15 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. W halach wystawienniczych oraz na terenie zewnętrznym zaprezentowało się ponad 260 firm z 18 krajów świata. Wystawę odwiedziło 10500 gości. W branżowych konferencjach i merytorycznych spotkaniach, których w tym roku zorganizowano aż 11, udział wzięło blisko tysiąc uczestników.

Stoisko Kamaz Polska, a na nim podwozie Kamaz typ 5325-H6, ze skrzynią ładunkową 4100x2500 mm, żurawiem HDS Hyva HB100 E2 oraz posypywarką i pługiem Ozamet

Fot. Forum Budowlane

Tak w skrócie organizator – Targi Kielce – podsumował XXV Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego Autostrada-Polska, które odbywały się o 14 do 16 maja. Mimo, że wystawców nie było dużo, można było znaleźć kilka ciekawych maszyn i pojazdów oraz rozwiązań technologicznych, jak chociażby systemy zarządzania flotą maszyn czy specjalne bariery poprawiające bezpieczeństwo na drodze. Nie zabrakło także nowości np. z branży oponiarskiej.

Wystawę odwiedził m.in. minister infrastruktury – Andrzej Adamczyk, który wziął udział w oficjalnej gali targów Autostrada-Polska. Podczas swojego przemówienia podkreślił znaczenie kieleckich targów budownictwa drogowego i infrastruktury, a także mówił o problemach z jakimi obecnie boryka się branża drogowa. Wystawę wizytowali również wiceminister infrastruktury Rafał Weber, a także dyrektor GDDKiA Tomasz Żuchowski.

Cztery równolegle odbywające się wystawy w Targach Kielce tworzą jedno niepowtarzalne wydarzenie, które kompleksowo ujmuje wszystko, co związane jest z infrastrukturą. Należy jeszcze dodać, że w tym roku do kalendarza kieleckich targów infrastrukturalnych dołączyła nowość – Wystawa Sprzętu do Utrzymania Dróg MunEq Expo. W ramach tego wydarzenia swoją ofertę prezentowali producenci m.in.; specjalistycznych pojazdów przeznaczonych dla sektora gospodarki komunalnej, remonterów drogowych, urządzeń oraz sprzętu do transportu i usuwania odpadów, pielęgnacji zieleni, utrzymania czystości budynków, pomieszczeń, ulic, placów, terenów otwartych czy dróg publicznych.

Bez wątpienia targi Autostrada-Polska i towarzyszące jej wystawy, są od lat barometrem rynku i odzwierciedlają aktualny stan polskiej gospodarki. Wystawcy podkreślali, że taka formuła targów sprawdza się i deklarowali chęć udziału w przyszłorocznej edycji.

Imponująca była w tym roku liczba wydarzeń towarzyszących. Bo targi Autostrada-Polska to nie tylko powierzchnia, na której można eksponować swoje produkty, ale od lat przede wszystkim doskonałe miejsce spotkań branży, rozmów, merytorycznych konferencji i dyskusji.

Jak wiadomo, rozpoczęła się realizacja ważnego programu rządowego „Mosty dla regionów”, którego głównym celem jest uzupełnienie lokalnej infrastruktury drogowej o brakujące przeprawy mostowe – łącznie mają powstać dwadzieścia dwa nowe mosty w Polsce. Instytut Badawczy Dróg i Mostów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządów oraz wspierając inicjatywę Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, pierwszego dnia targów zorganizował specjalistyczną konferencję pod takim tytułem. W głównej mierze samorządowcy, mogli dowiedzieć się jak usytuować mosty, w jaki sposób zaplanować dojazdy i jak obliczyć koszty inwestycji.

Tego samego dnia – 14 maja, fachowcy związani z sektorem infrastruktury drogowej na forum „Zielona Autostrada” dyskutowali w jaki sposób racjonalnie i nowocześnie projektować zieleń miejską. Dodajmy, że takie spotkanie odbyło się po raz pierwszy od początku istnienia targów drogowych w Kielcach.

W ramach Salonu Europarking odbyła się konferencja „Rola pozyskiwania danych w kontekście kształtowania stref płatnego parkowania w miastach” zorganizowana przez Katedrę Systemów Transportowych Politechniki Krakowskiej. W pierwszym dniu miały miejsce również Spotkania Brokerskie dla przedstawicieli firm związanych ze sprzętem i materiałami do budowy dróg, mostów, wiaduktów, tuneli, stacji benzynowych, infrastrukturą dróg i autostrad, inżynierią ruchu drogowego czy techniką komunalną. Organizatorem Spotkań Brokerskich był Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Najważniejsze wskaźniki budownictwa oraz ich wpływ na dalsze losy branży podsumowały ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku oraz Polska Izba Budownictwa. Podczas prelekcji „Budownictwo infrastrukturalne na tle sektora budowlanego w Polsce w 2018 roku – podsumowanie, wnioski, najważniejsze zagadnienia” – analizie poddano zarówno budownictwo mieszkaniowe, inżynieryjne jak i kubaturowe.

Również drugiego dnia targów miała miejsce konferencja „Innowacje w drogownictwie”, zorganizowana przez GDDKiA SIT we współpracy z Targami Kielce. Zarządcy dróg, wykonawcy, projektanci branży drogowej i kolejowej debatowali na temat unowocześnień we współczesnym drogownictwie.

W Targach Kielce nie brakuje tematów dotyczących dróg gminnych i powiatowych, bowiem stanowią one największy odsetek dróg w Polsce. Dzięki innowacyjnym metodom mogą stać się perspektywą na poprawę standardu życia mieszkańców i bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W trakcie seminarium „Drogi betonowe – trwałe i niezawodne rozwiązanie” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Producentów Cementu omówione zostały zalety nawierzchni betonowych zarówno w zakresie budowy dróg krajowych, jak i samorządowych.

Kolejne, to seminarium „Bezpieczeństwo techniczne maszyn budowlanych i pojazdów”, którego organizatorem był Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych. W trakcie spotkania eksperci omówili następujące tematy: „Uwaga – konstrukcyjne stale wysokiej wytrzymałości”, „Stateczność boczna pojazdów – badania”, „Dopuszczenia jednostkowe pojazdów”, „Napędy Hydrostatyczne w nowoczesnych systemach transportowych”.

Ostatniego dnia targów, 16 maja, odbyła się prelekcja dotycząca cen transferowych w 2019 roku. Specjaliści debatowali o nowych regulacjach i schematach podatkowych MDR. Organizatorem tego spotkania był Instytut Cen Transferowych.

Już po raz ósmy Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Targi Kielce zorganizował Salon Kruszyw. W trakcie spotkania tradycyjnie omawiano i dyskutowano aktualne problemy branży kruszywowej. W tym roku tematem przewodnim były „Zmienione wymagania dla kruszyw. Nowe dokumenty – nowe podejście – szanse i ryzyka”. Latem 2018 r. Komitet Techniczny nr 108 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego zatwierdził wersje czterech norm zawierających wymagania dla kruszyw stosowanych w budownictwie: FprEN 12620:2017 „Aggregates for concrete”; AprEN 13043:2015 „Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfi elds and other traffi cked areas”; FprEN 13139:2017 „Aggregates for mortar”; FprEN 13242:2017 „Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction”. Naukowcy z IMBiGS przedstawili analizę zmian w normach oraz ich praktyczne skutki. Miała także miejsce prezentacja „Przeobrażenia mineralne w kruszywach naturalnych w kwaśnym środowisku asfaltowych warstw ścieralnych”, którą wygłosił dr Bartłomiej Grzesik z Politechniki Śląskiej.

Dużym zainteresowaniem cieszył się VIII Salon Kruszyw. W tym roku tematem przewodnim były „Zmienione wymagania dla kruszyw. Nowe dokumenty – nowe podejście – szanse i ryzyka”

Fot. Forum Budowlane

W terminie kieleckich targów budownictwa infrastrukturalnego, w Starachowicach odbywał się XX Kongres Zarządców Dróg Powiatowych. Daty tych dwóch wydarzeń pokrywały się nieprzypadkowo. Bowiem, uczestnicy Kongresu Zarządców Dróg Powiatowych przyjechali również do Kielc by zwiedzić wystawy poświęcone drogownictwu. Kongres zorganizowały Targi Kielce wraz z Zarządem Dróg Powiatowych w Starachowicach.

Drugiego dnia, na zewnętrznym terenie pokazowym Targów Kielce, odbył się konkurs dla operatorów maszyn budowlanych „Big Bau Master”. Organizowany jest przez Targi Kielce, przy współpracy z Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Państwowej Inspekcji Pracy, pod patronatem Polskiej Izby Budownictwa. Operatorzy zmierzyli się w dwóch konkurencjach. W pierwszej (z minikoparką Bobcat E27z) na podium stanęli: I miejsce – Krzysztof Konieczny, II miejsce – Adam Kaczor, III miejsce – Rafał Wadowiec. W konkurencji drugiej (z miniładowarką Bobcat S570): I miejsce – Adam Kaczor, II miejsce – Artur Lasoń, III miejsce – Tomasz Lasoń. Zwycięzcom gratulujemy! (filmy z konkurencji i zdjęcia laureatów: www.facebook.com/miesiecznikForumBudowlane/)

Konkurs dla operatorów „Big Bau Master”. Ta konkurencja polegała na przeniesieniu widłami rur z napisem „KIELCE” z jednej palety i ustawieniu w otworach na drugiej

Fot. Forum Budowlane

Było też coś dla przyszłych operatorów. Podobnie jak to miało miejsce w latach ubiegłych Ośrodek Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, prezentował zawód operatora maszyn budowlanych i wyjaśniał jak go uzyskać. Każdy chętny mógł spróbować swoich sił na dwóch symulatorach maszyn budowlanych Volvo czyli koparce i ładowarce.

Tradycyjnie na targach Autostrada-Polska, Traffic-Expo i Rotra przyznano medale i wyróżnienia Targów Kielce, a ich uroczyste wręczenie obyło się pierwszego dnia. Oto tegoroczni laureaci. Wyróżnienie na targach Autostrada-Polska otrzymały dwie firmy – Bascoglass za pręty kompozytowe Kompret oraz Husqvarna Poland za system zarządzania flotą maszyn Husqvarna Fleet Services; medalem zaś nagrodzono firmę Pronar za linię mobilnych przenośników taśmowych Pronar MPT 15g, 18g, 18/1g, 24g, 24/1g. Wyróżnienie na targach Traffic-Expo otrzymał Kwazar Corporation za zaporę U20. Na targach Rotra medal otrzymała firma KH-Kipper za kwadratową zabudowę W1CE dla budownictwa i lekkiego transportu kopalnianego. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

Wyróżniona usługa Husqvarna Fleet Services 2.0 zapewnia firmom zajmującym się pielęgnacją terenów zieleni stały wgląd w status narzędzi, dostarczając informacji o ich lokalizacji, stanie i bieżącym użytkowaniu. Dodatkowo dane gromadzone w czasie rzeczywistym, dają osobom zarządzającym stałą kontrolę nad posiadanym parkiem maszyn. Usługa oparta na czujnikach Bluetooth i pracy w „chmurze”, przeznaczona jest do zarządzania parkiem narzędzi ręcznych – wykaszarkami, pilarkami, nożycami do żywopłotu itp., również innych producentów niż Husqvarna.

Wspominaliśmy na początku o nowościach z branży opon. Na stoisku firmy Torus uwagę przyciągały produkty Trelleborg Wheel Systems, z najnowszej gamy radialnych opon dla maszyn budowlanych EMR. Opony EMR, zaprojektowano do prac w ekstremalnych warunkach, tak aby zwiększyć wydajność maszyn budowlanych. Zapewniają zarówno doskonałą ochronę przed uszkodzeniami, jak i trwałość, a wielopłaszczyznowa konstrukcja bieżnika gwarantuje kontrolę i doskonałą przyczepność na piasku, skale, żwirze lub glebie. Zaprojektowana do zastosowań w ładowarkach i wywrotkach. Gama EMR obejmuje 22 rozmiary od 24 do 33 cali i sprawdzi się doskonale na otwartych wyrobiskach oraz w kamieniołomach i podziemnych kopalniach, a także w budownictwie ogólnym. Wytrzymała, w pełni stalowa, radialna osnowa opony EMR oraz zaawansowana mieszanka, z której jest produkowana gwarantują długą żywotność opony. Ponadto zapewniają równomierny rozkład obciążenia dla komfortowej jazdy przy niskim zużyciu paliwa.

Na targach była również fińska firma Nokian Tyres reprezentowana przez czeskie przedstawicielstwo Nokian Tyres s.r.o. Szeroka gama znajdujących się na ekspozycji produktów obejmowała m.in. opony: do ciągników Tractor King, TRI 2, Armor Gard 2 TT i Excavator SF TL oraz przyczep CT i ELS, a także opony do pojazdów ciężarowych E-Truck i R-Truck – Steer, Drive i Trailer. Opony Tractor King to ubiegłoroczna nowość Nokian Tyres (patrz „Forum Budowlane” nr 3/2019).

Podczas tegorocznej Autostrady-Polskiej firma Volvo Maszyny Budowlane Polska skupiła się na nowej serii D rozściełaczy gąsienicowych. Rozściełacz P6820D ABG wyposażony był w unikatowy na rynku stół podwójnie łamany, dzięki któremu można wykonać najbardziej skomplikowane prace. Nowy system zarządzania maszyną EPM3 (Electronic Paving Management) zastąpił po 10 latach dobrze znany wszystkim operatorom EPM2. Dzięki EPM3 rozkładanie materiału jest teraz jeszcze prostsze, bardziej precyzyjne, a to z kolei przyczynia się do lepszej jakości dróg, po których wszyscy jeździmy.

Firma Volvo Maszyny Budowlane Polska zaprezentowała rozściełacz Volvo P6820D ABG z unikatowym, podwójnie łamanym stołem i nowym systemem zarządzania EPM3

Fot. Forum Budowlane

Kamaz Polska w ramach Międzynarodowych Targów Transportu Drogowego – Pojazdy Użytkowe Rotra, odbywających się równocześnie z targami Autostrada-Polska, pokazał dwa pojazdy, niezwykle reprezentatywne dla aktualnej oferty skierowanej do odbiorców specjalistycznych. Są to 2-osiowe, szosowe podwozie typ 5325 ze skrzynią ładunkową, żurawiem HDS oraz piaskarką i pługiem, przeznaczone m.in. dla służb drogowych, w tym do zimowego utrzymania dróg, uzupełnione przez dedykowany w pierwszym rzędzie dla budownictwa 3-osiowy model 65111 6x6 z wywrotką tylnozsypową 1W. Na pokazywanym na targach egzemplarzu, w pierwszym rzędzie skierowanym dla budownictwa, służb komunalnych i drogownictwa, zamocowano nadwozie i wyposażenie przeznaczone do zimowego utrzymania dróg. W jego skład wchodzą skrzynia ładunkowa o wymiarach 4100x2500 mm i z burtami o wysokości 600 mm, żuraw HDS Hyva HB100 E2 (maksymalny zasięg 7,64 m, udźwig na maksymalnym zasięgu 1140 kg, kąt obrotu 400º) oraz posypywarka z podajnikiem taśmowym OZ-PT 6 (pojemność 6 m³) i pług odśnieżny OZ-W 32, pochodzące z polskiej – olsztyńskiej firmy Ozamet.

W ramach targów Rotra swoje zabudowy tradycyjnie zaprezentował polski producent firma KH-Kipper. W sumie można było zobaczyć aż dziewięć zrealizowanych wywrotek na podwoziach różnych marek

Fot. Forum Budowlane

Również w ramach targów Rotra swoje zabudowy zaprezentował polski producent firma KH-Kipper. W sumie można było zobaczyć aż dziewięć zrealizowanych wywrotek na podwoziach różnych marek: tylnozsypową W1U na podwoziu Scania 8x8 i DAF 8x4, tylnozsypową W1C na podwoziu Renault 8x4, trójstronną W3H na podwoziu Iveco 8x4 oraz Volvo 6x6 i Volvo 6x4, trójstronną W3F na podwoziu MAN 4x4, tylnozsypową W1MV na podwoziu MAN 8x4, dwustronną W2H na podwoziu Mercedes-Benz 8x6. Jak podano wyżej, w tym roku firma KH-Kipper otrzymała medal na targów Rotra za swoją ubiegłoroczną nowość – kwadratową zabudowę W1CE. Niestety produkt nie był prezentowany na targach. W odróżnieniu od poprzedniego modelu, gdzie podłoga miała dużą ilość połączeń spawanych, nowy model ma ich znacznie mniej. Sztywność zapewniają dwie podłużnice, poprzeczki oraz przegięcia. Zmieniony kształt skrzyni sprawia, że ma mniejszą wagę (o 500–600 kg) oraz większą pojemność w stosunku do poprzednich modeli. Dzięki zastosowaniu systemu hydraulicznego Hyva Alpha, zredukowano cykl wyładunku, który trwa krócej niż 40 s. Nową zabudowę W1CE wykonano ze stali Hardox (podłoga 6–10 mm i burty boczne 4–8 mm), natomiast konstrukcję nośną ze stali Strenx.

Jeżeli ktoś szukał mobilnej wytwórni betonu na niewielką inwestycję, nie mógł pominąć stoiska firmy Elkon Polska.

Elkon Mix Master 30 w pełni mobilny niewielki węzeł betoniarski zamontowany na jednoosiowej przyczepie, na stoisku Elkon Polska

Fot. Forum Budowlane

Prezentowana tam wytwórnia Mix Master 30 jest idealna praktycznie na każdą małą budowę; od drogi, poprzez parkingi wielkopowierzchniowe – aż po doraźną obsługę zaplecza produkcyjnego. Do wyprodukowania mieszanki betonowej w ilości 20–30 m3/godz. wystarczy plac o wymiarach 20x20 m oraz miniładowarka lub koparkoładowarka. Betoniarnia w każdej chwili umożliwia rozpoczęcie produkcji betonu czy stabilizacji zgodnie z obowiązującym prawem.

Wróćmy do jubileuszu jaki w tym roku obchodziły targi Autostrada-Polska. „Przez minione 25 lat uzyskaliśmy status największego wydarzenia targowego w naszej części Europy, poświęconego budownictwu drogowemu. Infrastruktura Targów Kielce obejmuje obecnie siedem nowoczesnych hal, w tym halę E należącą do czołówki europejskiej, jeżeli chodzi o wygląd i funkcjonalność. Mamy własne duże parkingi i centrum kongresowe. Targi z biegiem lat zmieniły również swoją formułę – z wydarzenia czysto targowego stały się wydarzeniem targowo-konferencyjnym. Śmiem twierdzić, że część konferencyjna będzie miała coraz większe znaczenie” – powiedział podczas uroczystości otwarcia Andrzej Mochoń, prezes zarządu Targów Kielce S.A. Przy tej okazji poinformował również o planach na najbliższe kilka lat. Należą do nich m.in. budowa nowej hali, pomiędzy halą G (też będzie wyburzona i powstanie od podstaw) a parkingiem wielopoziomowym, oraz budowa nowego terminalu wjazdowego w miejsce dzisiejszej bramy nr 3. Powstanie także łącznik (jest w trakcie projektowania) pomiędzy centrum kongresowym a halą F.

Podobnie jak w latach ubiegłych, każdy wchodzący na tereny wystawowe otrzymał dziennik targowy „Forum Budowlane Expo” (ukazuje się od 2005 roku). Tematem są nowości oraz aktualne wydarzenia, jakie mają miejsce podczas targów. Wydawcą „Forum Budowlane Expo”, wspólnie z Targami Kielce, jest redakcja miesięcznika „Forum Budowlane”, partner medialny tegorocznych targów Autostrada-Polska.

Źródło: Forum Budowlane, nr 6 (277) 2019

PODZIEL SIĘ:
OCEŃ:
- Reklama -

Polecane firmy

Polecamy

Polecamy

Które z niżej wymienionych minikoparek są Ci najlepiej znane?GŁOSUJ

Jakie znasz koparki kołowe z napędem elektrycznym?

GŁOSUJ